Guvernul a adus modificari cadrului normativ privind scoaterea la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Prin exceptie de la prevederile art. 12, in anul 2013, din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aproba alocarea sumei de 76.000 mii lei Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

OUG privind scoaterea la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a fost modificată

În Monitorul Oficial nr. 428 din 15 iulie 2013 a fost publicată O.G. nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.