Completarea reglementărilor privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

În Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie a.c. a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale

În Monitorul Oficial nr. 650 din 22 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1120/2013 al Ministerului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

În Monitorul Oficial nr. 439 din 18 iulie 2013 a fost publicată H.G. nr. 482/2013 pentru modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012.

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale

Conform modificarilor aduse O.U.G. nr. 64/2009 rivind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, prefinantarea se acorda in cota de maximum 10% din valoarea eligibila a proiectului, in cel putin doua transe.

Gestionarea asistentei financiare nerambursabile

In Monitorul Oficial nr. 240 din 25 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 541/2013 al ministrlui Finantelor Publice pentru completarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.561/2011.

Gestionarea financiara a instrumentelor structurale

In Monitorul Oficial 557/2012 a fost publicat Ordinul 1.022/851/2012 al ministrului Finantelor Publice si al ministrului Afacerilor Europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

  1. Normele metodologice privind inspectia economico-financiara
  2. Contabilitatea reorganizarii societatilor in curs de modificare