Din Revista Buletinul Casaţiei nr. 6-7/2013 – Acţiune în constatarea nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare pentru preţ neserios. Vilitatea preţului

Prin noţiunea de preţ serios, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 1303 C.civ., se înţelege preţul care constituie o cauză suficientă a obligaţiei luate de vânzător de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului ce formează obiectul vânzării.