Zoom IN: Incorecta determinare a subiectelor de drept destinatare ale unei norme juridice

Lămurirea clară a categoriei subiectelor de drept ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului este forte importantă, deoarece Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor poate efectua acţiuni de control şi aplica sancţiuni exclusiv acelor entităţi expres determinate în legislaţia specială.

Normele metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare

In M. Of. nr. 241 din 4 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor nr. 44/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzacţii financiare.

17 vizite

Norme metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

În Monitorul Oficial nr. 241 din 4 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 44/2014 al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare.

Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – Hotărâre nr. 549/2013

În Monitorul Oficial nr. 494, partea I, din 5 august 2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 549/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008.