Vineri, 30 mai 2014, ultima zi pentru depunerea bilanturilor intocmite pentru anul 2013

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare au obligatia de a intocmi si depune situatiile financiare anuale la unitatile teritoriale ale MFP in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar. Astfel, ultima zi stabilita prin OMFP nr. 79/2014 in vederea depunerii bilantului pentru anul 2013 de catre entitatile enumerate mai sus este vineri, 30 mai 2014.
9 vizite