Curierul Judiciar nr. 9/2017

Numărul 9 al Curierului Judiciar este special dedicat PLAGIATULUI, revista fiind realizată cu sprijinul și sub coordonarea Dr. Alin Speriusi-Vlad.
Revista conține IN EXCLUSIVITATE un interviu cu profesorul Vlad Constantinescu.

Conferinta Reglementări privind dreptul de autor si drepturile conexe in Romania

Academia Română
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)
Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (ASDPI)

AMFITEATRUL „Ion Heliade Rădulescu” al BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE
BUCUREŞTI, 7 MAI 2014

AGENDA CONFERINŢEI

12.00 – 12.30      Înregistrarea participanţilor
12.30 – 12.40      Cuvânt de deschidere:
Academician Cristian HERA, Vicepreşedinte Academia Română
KELEMEN Hunor, Ministrul Culturii  (tbc)
Simona Maya TEODOROIU, Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei
Irina LUCAN-ARJOCA, Director General Adjunct ORDA
Prof. Univ. Dr. Viorel ROŞ, Preşedinte ASDPI

Noul cadru juridic european şi internaţional pentru protecţia dreptului de autor şi drepturilor conexe şi iniţiative la nivel naţional
Moderator: Lucian MÎNDRUŢĂ

12.40 – 12.50      Cele mai recente modificări în acquis-ul european şi noile tratate internaţionale în domeniu
Irina LUCAN-ARJOCA, Director General Adjunct ORDA
12.50 – 13.00      Importanţa transpunerii corecte și la termen a directivelor
Mihai ŞANDRU, Centrul de Studii de Drept European
13.00 – 13.10      O nouă lege a dreptului de autor şi drepturilor conexe – iniţiativă legislativă
Mihai STURZU, Deputat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

Dezbatere privind necesitatea îmbunătăţirii cadrului juridic naţional în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe
Moderatori: Lucian MÎNDRUŢĂ,  Laurenţiu OPREA

13.10 – 14.45    Aspecte problematice privind gestiunea colectivă

 1. Constituirea organismelor de gestiune colectivă
 2. Calitatea de membru
 3. Organizare
 4. Colectarea remuneraţiilor – modalitatea de stabilire a colectorilor unici        
 5. Colectarea din perspectiva utilizatorilor
 6. Colectarea din perspectiva utilizatorilor – instituţii publice de cultură
 7. Reprezentativitatea
 8. Repartiţia
 9. Stabilirea tarifelor
 10. Arbitraj
 11. Transparenţa
 12. Sancţiuni

14.45 – 15.00  Pauză de cafea
15.00 – 15.30     Problematica dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul digital 

 1. Rolul şi responsabilitatea intermediarilor de internet
 2. Licenţierea prin creative commons
 3. Monetizarea dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul digital
 4. Gestiunea colectivă în mediul digital

15.30  – 15.45     Problematica răspunderii juridice în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe

 1. Răspunderea penală – incidenţa noului Cod de Procedură Penală
 2. Răspunderea civilă
 3. Răspunderea contravenţională
 4. Rolul ORDA în aplicarea legislaţiei în domeniu
 5. Aspecte de fiscalitate în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe

15.45 – 16.15      Aspecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în mediul educaţional, academic şi mass-media

 1. Limite şi excepţii în scop educaţional
 2. Modalitatea de aplicare a limitelor şi excepţiilor în domeniul audiovizual    şi mass-media
 3. Sinteză a propunerilor de lege ferenda formulate în mediul universitar
 4. Problematica dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul academic

16.15 – 16.30       Concluzii  

Conferinta “Reglementari privind dreptul de autor si drepturile conexe in Romania” – 7 mai 2014

Cu prilejul Zilei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), Academia Romana, Asociatia Stiintifica de Dreptul Proprietatii Intelectuale (ASDPI) si Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (ARDAE) va invita la conferinta cu tema „Reglementari privind dreptulde autor si drepturile conexe in Romania” in data de 7 mai 2014.

Conferinta “Reglementari privind dreptul de autor si drepturile conexe in Romania” – 7 mai 2014

Cu prilejul Zilei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), Academia Romana, Asociatia Stiintifica de Dreptul Proprietatii Intelectuale (ASDPI) si Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (ARDAE) va invita la conferinta cu tema „Reglementari privind dreptulde autor si drepturile conexe in Romania” in data de 7 mai 2014.

Care este cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata

In Monitorul Oficial nr. 148 din 20 martie 2013 a fost publicata Decizia nr. 24/2013 a ORDA privind publicarea in Monitorul Oficial a Deciziei civile nr. 105A din 3 iulie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale privind modificarea in parte a Hotararii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012.

Obtinerea autorizatiei-licenta neexclusiva pentru comercializarea fonogramelor

In Monitorul Oficial nr. 120 din 4 martie 2013 a fost publicata Decizia nr. 14/2013 a Oficiului roman pentru drepturile de autor privind publicarea Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale.

Obtinerea autorizatiei-licenta neexclusiva pentru comercializarea fonogramelor

In Monitorul Oficial nr. 120 din 4 martie 2013 a fost publicata Decizia nr. 14/2013 a Oficiului roman pentru drepturile de autor privind publicarea Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale.

ORDA a aprobat metodologia privind remunerarea titularilor de drepturi de autor

Prin Decizia nr. 192/2012 a ORDA a fost aprobata Metodologia privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice.

 1. ORDA a aprobat metodologia privind remunerarea titularilor de drepturi de autor
 2. Metodologia privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor
 3. Ce drepturi de autor a platit Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în 2009
 4. Drepturi de autor pe telefoane, MP3 playere si iPod-uri