Norme metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă – Ordin 753/2424/2013

În Monitorul Oficial nr. 516 din 14 auguust 2013 s-a publicat Ordinul Ministerului Sănătăţii și al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 753/2.424/2013 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011.