CNAS a aprobat documentele justificative privind raportarea activitatii furnizorilor de servicii medicale

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul 7/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara, fara regim special.