Aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

În Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, act care abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 9 iulie 2015, cu excepția art. 8 și 9.