Modificări în prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C

În Monitorul Oficial nr. 643 din 1 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1135/2014 al Ministerului Finanţelor Publice pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. — S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.