Intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice

Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice

Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013

În Monitorul Oficial nr. 88 din 4 februarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 116/2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013.