Principiile ce reglementeaza controalele veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de baza ale organizarii controalelor veterinare pentru produsele care provin din tari terte si sunt introduse in Comunitate.

Principiile ce reglementeaza controalele veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de baza ale organizarii controalelor veterinare pentru produsele care provin din tari terte si sunt introduse in Comunitate.