Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice

In cazul centrelor multifunctionale de servicii sociale se aplica standardele minime de calitate specifice fiecarui tip/fiecarei categorii de servicii sociale care functioneaza in cadrul centrului respectiv, cu exceptia standardelor referitoare la management si resurse umane care sunt comune.