Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul metodologic de desfasurare a activitatii de control din domeniul asigurarilor sociale de sanatate si metodologia de stabilire si recuperare a sumelor incasate necuvenit din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru servicii medicale.

Activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul metodologic de desfasurare a activitatii de control din domeniul asigurarilor sociale de sanatate si metodologia de stabilire si recuperare a sumelor incasate necuvenit din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru servicii medicale.

Completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

În Monitorul Oficial nr. 820 din 11 noiembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 692/2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013.