Reglementarea unor masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturilor

Ordonatorii de credite cu atributii in sectorul transporturilor din bugetul carora se asigura finantarea contractelor de executie lucrari si/sau supervizare necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, conform memorandumurilor de finantare, au obligatia sa ia toate masurile legale pe care le considera necesare pentru a asigura finantarea cu prioritate a proiectelor.