Caror categorii de autoturisme nu li se aplica timbrul de mediu

In Monitorul Oficial nr. 119 din 4 martie 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Depunerea declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica

In Monitorul Oficial nr. 101 din 20 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 184/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. […]

MFP a aprobat instructiunile de completare ale declaratiei privind venitul estimat/norma de venit

In Monitorul Oficial nr. 101 din 20 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 184/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

MFP a aprobat procedura in situatia incetarii obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale

Prin Ordinul nr. 1714/2012 a fost aprobata procedura de urmat in situatia incetarii obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale.

 1. Proiect de Ordin privind declararea si plata contributiilor sociale
 2. Contributiile de asigurari sociale pentru pensie vor fi achitate la unitatile Trezoreriei Statului
 3. Casele de asigurari sociale vor administra contributiile datorate de persoanele fizice
 4. CNPP: Noua modalitate de calcul a contributiilor de asigurari sociale de sanatate va fi aplicata automat

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA se depunde prin completarea formularului 096.

 1. Procedura inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari
 2. Clarificari privind anularea sau reducerea penalitatilor de intarziere
 3. Bostina si Asociatii a asistat RADIOCOM pentru anularea unor obligatii fiscale
 4. Proiect de Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096)

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor

Pentru contribuabilii care au obligatia declararii impozitelor, taxelor si contributiilor cuprinse in vectorul fiscal si care nu si-au indeplinit aceasta obligatie, conform legii, organul fiscal competent are dreptul de a proceda la stabilirea din oficiu a acestora.

 1. Raport Ernst & Young: Managementul impozitelor indirecte la nivelul lantului de aprovizionare
 2. R&M Audit Contabilitate: Cuvantul de ordine al autoritatilor ar trebui sa fie cel al consolidarii taxelor si impozitelor
 3. Reducerea la plata taxelor si impozitelor este valabila pana la sfarsitul lunii martie
 4. ANAF a reglementat procedura dupa care va stabili din oficiu impozitele si taxele cu regim de retinere la sursa

Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat de contribuabil pe toata perioada lunii in care se emite

Legea 126/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial 484/2012.

 1. Contributii sociale datorate de persoane fizice care realizeaza alte venituri
 2. Contributii sociale datorate de persoane care obtin venituri din arenda
 3. Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala modificata de la 1 iulie
 4. Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice s-a modificat

Declaratii fiscale ce trebuie depuse pana la data de 25 iulie

Data scadenta privind depunerea unor declaratii este miercuri, 25 iulie 2012 inclusiv, contribuabilii avand obligatia de a le depune la organul fiscal competent.

 1. Agenda obligatiilor fiscale – Ianuarie
 2. Agenda obligatiilor fiscale – Noiembrie
 3. Agenda obligatiilor fiscale – Septembrie
 4. Proiect de Ordin al presedintelui ANAF in legatura cu formularele de declaratii informative