CCR discuta astazi sesizarea in cazul OUG privind indemnizatia pentru cresterea copilului

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta miercuri, 15 iunie, sesizarea PSD si PNL in legatura cu neconstitutionalitatea prevederilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind indemnizatia pentru cresterea copilului.

In 26 mai, Grupurile parlamentare ale PSD si PNL din Camera Deputatilor au contestat la CCR Legea de aprobare a ordonantei privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului.

Potrivit contestatiei deputatilor liberali si social-democrati, ordonanta incalca articolele 44, 47, 53, 20 si 135 din Constitutie. “Prin Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor legiuitorul practic restrange in mod drastic drepturile beneficiarilor (unul dintre parinti) la concediul pentru cresterea copilului – reducand durata acestuia – si la indemnizatia pentru cresterea copilului – prin reducerea, de asemenea a cuantumului acesteia”, se arata in contestatie.

Sursa: Agerpres

Nu exista articole pe aceeasi tema.

Interdictia concedierii pe perioada concediului pentru cresterea copilului: Codul Muncii versus O.U.G. nr. 111/2010

Conform Legii 52/2003, Codul Muncii, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, sau, in cazul copilului cu handicap, pana la impinirea varstei de 3 ani.

            Conform O.U.G. 111/2010, este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:

-   salariatei/salariatului care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

-    salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie;

-   Interdictia prevazuta la alin. (2) se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate.

      In concluzie, in perioada acordarii concediului pentru cresterea copilului, salariatul nu poate fi concediat, beneficiind atat de prevederile art. 60 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, cat si de dispozitiile art. 25 din O.U.G. nr. 111/2010. Masura concedierii va putea fi dispusa insa in cazul reorganizarii judiciare si a falimentului.

Pentru a putea solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, salariatul dvs. va trebui sa parcurga urmatoarele etape:

 1. Incetarea acordarii concediului de maternitate, dupa efectuarea concediului post-natal obligatoriu de cel putin 42 de zile in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 coroborat cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, fapt care rezulta si din continutul adeverintei eliberate de angajator
 2. Evaluarea generala a indeplinirii conditiei de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului in care salariatul a realizat venituri impozabile, potrivit Codului fiscal. Astfel, angajatorul pune la dispozitie salariatului o adeverinta din care sa rezulte existenta si durata realizarii veniturilor salariale acordate de unitate, respectiv incadrarea intr-una din situatiile asimilate, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005. Adeverinta va fi redactata potrivit unui model tip.
 3. Intocmirea dosarului in conditiile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 si depunerea acestuia la primaria in a carei raza teritoriala se afla domici­liul angajatului.
 4. Transmiterea dosarelor de catre primarie, la directiile teritoriale de munca, ce vor analiza indeplinirea conditiilor de catre solicitant si vor emite si comunica solicitantului o decizie de admitere sau de respingere, supusa contestarii.

Articole din aceeasi categorie:

 1. Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
 2. Centru de informare pentru parintii interesati de noile prevederi privind acordarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului
 3. Precizari privind elementele de noutate aduse prin O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului

Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului

Este reglementat prin:

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vede­rea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobata prin Legea nr. 7/2007, modificata prin Ordonanta de urgenta a Gu­vernului nr. 226/2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008 si prin Legea nr. 239/2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 403 din 15 iunie 2009;
 • Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 704 din 17 august 2006, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1.682/2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 872 din 23 decembrie 2008 si Hotararea Guvernului nr. 1.016/2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 655 din 2 octombrie 2009;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 830 din 10 decembrie 2010.
 • Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit pot beneficia optional de:

Ø      concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si de o indemnizatie lunara ce nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei;

Ø      concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara ce nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei;

Ø      concediu pentru copilul cu handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, precum si de o indemnizatie ce nu poate fi mai mica de 600 lei si mai mare de 3.400 lei.

 • Prin urmare, indemnizatia persoanelor care nasc incepand cu data de 1 ianuarie, precum si celor carora li se incredinteaza copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si a persoanelor care au fost numite tutore dupa data de 1 ianuarie 2011, se stabileste in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 de lei si mai mare de 3.400 lei
 • Cuantumul acestei indemnizatii se majoreaza cu 600 de lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere (Legea nr. 239/2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 403 din 15 iunie 2009).
 • Solicitantii dreptului trebuie sa fi realizat in perioada luata in calcul:

Ø      venituri din salarii, in baza contractelor individuale de munca pe durata nedeterminata, determinata, cu timp partial, cu munca la domiciliu, prin agent de munca temporara etc.;

Ø      venituri din activitati independente;

Ø      venituri din activitati agricole.

In cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta.

 • Concediul pentru cresterea copilului reprezinta unul dintre cazurile de suspendare a contractului individual de munca din initiativa salariatului si are ca efecte intreruperea temporara a prestarii muncii si implicit a platii salariului de catre angajator (art. 51 lit. a) din Codul muncii).
 • Durata de acordare a acestui drept constituie perioada asimilata stagiului de cotizare util in vederea obtinerii dreptului la pensie.
 • Pana la data la care copilul implineste varsta ceruta de lege, parintele poate reveni oricand in activitate si poate reintra oricand in concediu
 • Dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, cu exceptia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru prima varianta (concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an) au dreptul la un concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani.

Articole din aceeasi categorie:

 1. Precizari privind elementele de noutate aduse prin O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
 2. Precizari privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, acordate parintelui supravietuitor
 3. Pachetul de masuri privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor