Hotărâre prealabilă privind sintagma „societăţi financiar-bancare” din OUG 79/2008

Sintagma „societăţi financiar-bancare” din cuprinsul art. 8 din OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se referă şi la instituţiile financiare, inclusiv la instituţiile financiare nebancare constituite ca societăţi comerciale pe acţiuni la care statul este acţionar unic sau majoritar.
2 vizite

Hotărâre prealabilă privind sintagma „societăţi financiar-bancare” din OUG 79/2008

Sintagma „societăţi financiar-bancare” din cuprinsul art. 8 din OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se referă şi la instituţiile financiare, inclusiv la instituţiile financiare nebancare constituite ca societăţi comerciale pe acţiuni la care statul este acţionar unic sau majoritar.

DCC nr. 411/2014 – sintagma „conducătorilor“ cuprinsă în dispoziţiile art. 8^2 alin. (3) teza finală din O.U.G. nr. 79/2008 este neconstituțională

În Monitorul Oficial nr. 526 din 15 iulie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 411 din 3 iulie a.c. referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^2 alin. (3) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

OUG privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici a fost modificata

In Monitorul Oficial nr. 333 din 13.05.2011 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici care modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.