AmCham România îşi exprimă susţinerea pentru menţinerea actualului model de funcţionare a sistemului de pensii administrate privat

Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România) îşi exprimă susţinerea pentru menţinerea actualului model de funcţionare a sistemului de pensii administrate privat, acesta fiind o premisă fundamentală pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii viitorilor pensionari români, conform unui comunicat remis, marţi, AGERPRES.

Articolul AmCham România îşi exprimă susţinerea pentru menţinerea actualului model de funcţionare a sistemului de pensii administrate privat apare prima dată în Infolegal.ro.

Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondurile de pensii administrate privat se majorează la 6%

Guvernul Grindeanu, coordonat și de liderul PSD, Livu Dragnea, va îngheța nivelul de contribuție la pensiile private pe tot acest an, după ce Cabinetul Cioloș înghețase majorarea, la finele anului trecut, doar două luni, până în martie 2017, astfel încât noul Cabinet să decidă dacă acceptă sa nu să mărească suma alocată acestui pilon.

The post Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondurile de pensii administrate privat se majorează la 6% appeared first on Infolegal.ro.

Guvernul va majora anul viitor contribuţiile pentru pensiile administrate privat

Guvernul va majora anul viitor contribuţiile pentru pensiile administrate privat (Pilonul II) cu doar 0,1 puncte procentuale, la 5,1%, în loc de 0,5 puncte, cum stabilea calendarul, întrucât bugetul pe 2016 nu permite un avans mai mare, pe fondul măsurilor de relaxare fiscală introduse din 2016.

The post Guvernul va majora anul viitor contribuţiile pentru pensiile administrate privat appeared first on Infolegal.ro.

Parlamentul a aprobat OUG de modificare a Legii privind fondurile de pensii administrate privat

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 82/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat.

Parlamentul a aprobat OUG de modificare a Legii privind fondurile de pensii administrate privat

In Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 82/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat.

Fondurile de pensii private vor trebui sa pastreze echilibrul intre ‘raul economic’ si ‘raul social’

Vineri, 1 martie, presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Marian Sarbu, a declarat ca este de dorit un sistem care sa incurajeze in plus deductibilitatea, capacitatea de economisire pentru Pilonul III, cel al pensiilor private facultative.

Modificarea Normei privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat

In M. Of. nr. 662 din 20 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 24/2012 privind aprobarea Normei nr. 14/2012 pentru modificarea Normei nr. 7/2008 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat. Nu exista articole asemanatoare.

Modificarea Normei CSSPP privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

In M. Of. nr. 303 din 8 mai 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 13/2012 privind aprobarea Normei nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat. Nu exista articole asemanatoare.

Norma nr. 4/2011 a CSSPP pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

In M. Of. nr. 234 din 4 aprilie 2011 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2011 privind aprobarea Normei nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Norma nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

NORMA Nr. 4/2011

pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

Avand in vedere prevederile art. 113 alin. (4) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I

Norma nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 si 605 bis din 26 august 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere, dupa caz, se notifica Comisiei pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmeaza a se efectua misiunea de audit intern, conform anexei nr. 17.”

2. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Raportul anual prevazut la alin. (1) se transmite in acelasi termen Comisiei si va contine cel putin informatiile prevazute la art. 111 alin. (4) lit. a) – d) din Legea nr. 411/2004, precum si urmatoarele:

a) principiile investitionale ale schemei de pensii administrate si rezultatele aplicarii lor;

b) riscurile financiare, tehnice si de alta natura ale schemei de pensii si modul de gestionare a acestora;

c) costurile de administrare totale si defalcate pe categorii;

d) principiile relatiei dintre administrator si participantii fondului de pensii administrate privat si modul de derulare pe parcursul anului;

e) politica de investitii a administratorului prevazuta la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 si rezultatele aplicarii ei, pe fiecare componenta;

f) prezentarea portofoliului de investitii pe tipuri de investitii si a detinerilor pe fiecare tip de investitie.”

3. La articolul 25 alineatul (2), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Raportul anual prevazut la alin. (1) cuprinde cel putin urmatoarele:

a) date privind identificarea administratorului, conducerea, organizarea si functionarea acestuia, organigrama entitatii, cu specificarea numarului mediu de persoane alocate fiecarui departament;”.

4. La articolul 25 alineatul (2), dupa litera i) se introduc patru noi litere, literele j) – m), cu urmatorul cuprins:

“j) informatii cu privire la cheltuielile de administrare suportate de administrator si cheltuielile de administrare suportate de fond, detaliate pe fiecare componenta;

k) informatii cu privire la platile de disponibilitati banesti care s-au efectuat din fondul de pensii administrat privat, detaliate pe tipuri de plati;

l) analiza sesizarilor primite de la participanti, modul de solutionare a acestora si masurile intreprinse;

m) analiza desfasurarii activitatii de audit intern si masurile intreprinse.”

5. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 26^1

(1) Administratorul are obligatia de a publica pe pagina proprie web, pentru fiecare fond de pensii administrat privat, odata cu situatiile financiare anuale, si structura portofoliului de investitii prevazuta in cadrul anexei nr. 14, detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata, in lei, si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii la data de 31 decembrie.

(2) Administratorul are obligatia de a publica pe pagina proprie web, pentru fiecare fond de pensii administrat privat, pana la data de 1 octombrie a fiecarui an, si structura portofoliului de investitii prevazuta in cadrul anexei nr. 14, detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata, in lei, si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii la data de 30 iunie.”

6. Articolului 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 32

Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 2 – 17 fac parte integranta din prezenta norma.”

7. La anexa nr. 12, la punctul III, in coloanele 2 si 3 se elimina x.

8. Dupa anexa nr. 16 se introduce o noua anexa, anexa nr. 17, cu urmatorul cuprins:

Articole din aceeasi categorie:

  1. Norma nr. 5/2011 a CSSPP pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative
  2. CSSPP a aprobat modificarile si completarile normelor privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private
  3. Modificarea si completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative