Clauza referitoare la perioada de proba, reglementata de art. 31-33 din Codul muncii

Desi clauza referitoare la perioada de proba nu este o clauza obligatorie intr-un contract individual de munca, ci, din contra, este una facultativa, in practica, angajatorul si salariatul stabilesc, de cele mai multe ori, o astfel de clauza avand in vedere utilitatea ei.

The post Clauza referitoare la perioada de proba, reglementata de art. 31-33 din Codul muncii appeared first on Infolegal.ro.

Modificări referitoare la perioada de probă incluse într-un nou proiect de lege privind modificarea Codului muncii

Tinerii care dau examen când ocupă un loc de muncă ar urma să scape de perioada de probă, informează B1 TV. Este doar una dintre modificările propuse la Codul Muncii. O altă prevedere este legată de cei care lucrează de acasă. Pe viitor, aceştia au posibilitatea să îşi facă singuri programul de lucru.

The post Modificări referitoare la perioada de probă incluse într-un nou proiect de lege privind modificarea Codului muncii appeared first on Infolegal.ro.

Aspecte practice ale perioadei de proba in raporturile de munca

In raporturile de munca, un instrument important si util, in acelasi timp, atat pentru angajator, cat si pentru angajat, il reprezinta perioada de proba prin care sunt verificate aptitudinile profesionale si personale ale salariatului, cu scopul de a aprecia capacitatea acestuia de a ocupa postul respectiv.

Ce trebuie sa stim despre perioada de proba

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba.

 1. Afla opinia specialistilor despre Noul Cod al Muncii
 2. Disponibilizatii colectiv au prioritate la reangajare o perioada de 45 de zile
 3. Perioada de proba va putea fi stabilita la cel mult 90 de zile
 4. Creste perioada in care angajatul este obligat sa stea in preaviz

Blocul National Sindical propunde modificarea Codului muncii

In urmatoarele saptamani Blocul National Sindical va demara o campanie pentru strangerea de semnaturi in privinta unui proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, fiind vizate obiectivele de performanta, perioada de proba sau contractele determinate.

 1. Conferinta Modificarile Codului muncii – implicatii practice, 22-23 noiembrie
 2. Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Codului Muncii
 3. Proiectul Codului Muncii multumeste in esenta IMM-urile
 4. FMI nu a impus Guvernului schimbarea Codului muncii

Ucenicia poate fi o alternativa in schimbarea profesiei

Tinerii sau muncitorii care vor sa isi schimbe profesia se pot face ucenici la angajator, pe o perioada cuprinsa intre un an si trei ani de zile, perioada de proba la care poate fi supus acesta ne putand fi mai mare de 30 de zile.

 1. Contractul individual de munca se poate modifica, doar prin acordul dintre salariat si angajator
 2. Avantajele si dezavantajele conventiilor civile, ca alternativa la contractele de munca
 3. Ce drepturi are un angajat daca munceste peste program
 4. Perioada de proba la angajare

Codul muncii a fost republicat

In Monitorul Oficial nr. 345 din 18.05.2011 a fost republicata Legea nr. 53/2003 – Codul muncii in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

Principalele modificari aduse de Lege Codului Muncii sunt urmatoarele:

Stabilirea criteriilor de evaluare: Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

Modificarea unuia dintre elementele contractului: Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca prevazute la art. 17 alin. (2) impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Solicitarea de informatii de la fostul angajator: Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.

Perioada de proba: S-au extins perioadele de proba. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior primele sase luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu angajatorul elibereaza obligatoriu adeverinta care este vizata de Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul. Modalitatea de efectuare a stagiului se va reglementa prin lege speciala.

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba a mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Delegarea: Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pe perioade succesive de maxim 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Suspendarea de drept a contractului individual de munca: Noua modificare a introdus o noua cauza de suspendare. Contractul se suspenda de drept de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept.

Reducerea temporara a activitatii: In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depasesc 30 zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Incetarea de drept a contractului individual de munca: Au fost modificate / reformulate dispozitiile legale in materie referitoare la 3 (trei) cazuri de incetare de drept a contractului individual de munca.

Concedieri colective: A fost modificata dispozitia legala cu privire la restrictionarea angajatorului de a efectua noi angajari pe o perioada de 9 luni de la data concedierilor colective. Astfel, in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin procedura concedierii colective are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba.

Termenul de preaviz in cazul demisiei: Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv nu poate fi mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Contractul individual de munca pe durata determinata: Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 81 si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau lucrari.

Munca prin agent de munca temporara: Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 luni. Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.

Durata maxima a timpului de lucru: Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.

Munca suplimentara: Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

Sporul la munca de noapte: Prin modificarea introdusa de Lege, se mareste sporul pentru munca de noapte de la 15% la 25% daca timpul astfel lucrat reprezinta 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Regulamentul Intern: Suplimentar fata de vechile dispozitii, Regulamentul Intern trebuie sa cuprinda si criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Sanctiunea disciplinara: Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizia angajatorului emisa in forma scrisa.

Inasprirea sanctiunilor: Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei, care in mod repetat stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.

Instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele pedepse complementare:

a) pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv din fonduri UE, pentru o perioada de pana la cinci ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;

c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv a fondurilor UE, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;

d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru in care s-au comis infractiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.

Contractele colective de munca: Contractele colective de munca si actele aditionale incheiate in intervalul de la data intrarii in vigoare a Legii si pana la 31.12.2011 nu pot prevedea o durata de valabilitate care sa depaseasca 31.12.2011. Contractele colective de munca in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.

Sursa: MAZARS 

Alte articole pe aceeasi tema:

 1. Noul Cod al muncii intra in vigoare pe 1 mai 2011
 2. Codul Muncii a fost adoptat
 3. Guvernul a fost obligat sa modifice din nou legislatia muncii

Codul muncii a fost republicat

In Monitorul Oficial nr. 345 din 18.05.2011 a fost republicata Legea nr. 53/2003 – Codul muncii in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, dandu-se textelor o noua numerotare.

Noul Cod al Muncii este un pas inainte in flexibilizarea pietei muncii

Una dintre principalele concluzii ale conferintei „Noul Cod al Muncii, noi oportunitati”, organizata de PwC Romania si firma sa corespondenta de avocatura D&B David si Baias, este ca actuala reforma a Codului Muncii va duce la o piata a muncii mai flexibila in Romania, ceea ce va imbunatati competitivitatea tarii si va genera astfel oportunitati pentru crearea de noi locuri de munca.