Primirea cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania

In Monitorul Oficial nr. 68 din 28 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul nr. 59/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in […]

Agenda obligatiilor fiscale – Mai 2013

Va prezentam agenda obligatiilor fiscale pe luna Mai 2013, in functie de data, de tipul obligatiei, de categoria de contribuabili, precum si baza legala.

MFP a aprobat procedura de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare

În Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 339/2013 al ministrului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Completarea formularului 390 VIES de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

Contribuabilii, persoane impozabile, inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari intracomunitare scutite de taxa, achizitii intracomunitare de bunuri taxabile, livrari de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, precum si prestari/achizitii de servicii intracomunitare au obligatia completarii si depunerii la organele fiscale competente a „Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, formular 390 VIES.

Mazars ofera asistenta juridica in privinta aplicarii sistemului de TVA la incasare

Incepand cu 1 ianuarie 2013 intra in vigoare sistemul Taxei pe Valoarea Adaugata la incasare. Acest fapt conduce la modificarea regulilor referitoare la dreptul de deducere a TVA precum si a celor referitoare la obligatia de colectare a taxei.

Mazars ofera asistenta juridica in privinta aplicarii sistemului de TVA la incasare

Incepand cu 1 ianuarie 2013 intra in vigoare sistemul Taxei pe Valoarea Adaugata la incasare. Acest fapt conduce la modificarea regulilor referitoare la dreptul de deducere a TVA precum si a celor referitoare la obligatia de colectare a taxei.

MFP va emite un Ghid privind aplicarea sistemului TVA la incasare

Guvernul a adoptat o Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.51/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

  1. Instructiunile de completare a formularului privind aplicarea sistemului TVA la incasare
  2. A fost aprobat modelul si continutul formularului privind aplicarea sistemului TVA la incasare
  3. ANAF a elaborat un nou formular pentru notificarea privind sistemul TVA la incasare
  4. Implementarea TVA la incasare reprezinta un efort neplanificat de companii

Inregistrarea in scopuri de TVA a suferit noi modificari

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA au obligatia de a depune la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Nu exista articole asemanatoare.

Inregistrarea in scopuri de TVA a suferit noi modificari

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA au obligatia de a depune la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

  1. ANAF ar putea modifica modelul si continutul unor formulare privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA
  2. Codul fiscal a suferit noi modificari in domeniul pierderilor fiscale
  3. Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA
  4. Criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Noi norme europene de inregistrare in sistem si declaratii de TVA in vederea combaterii fraudei

In Jurnalul Oficial nr. L249 din 14 septembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului in ceea ce priveste regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii de telecomunicatii, servicii de radiodifuziune si de televiziune sau servicii electronice catre persoane neimpozabile.
Nu exista articole asemanatoare.