Desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate

Incetarea activitatii sotiei/sotului se mentioneaza in registrul comertului in termen de 15 zile, pe baza declaratiei pe propria raspundere a titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

Desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate

In Monitorul Oficial nr. 129/2013 a fost publicata Legea nr. 40/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea si completarea art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Care sunt persoanele ce sunt obligate la plata anticipata a impozitului pe venit

Intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, persoanele fizice autorizate, care realizeaza venituri din activitati independente, precum si din profesii libere si cei care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca sunt impusi in sistem real sau la norma de venit, au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului pe venit aferent trimestrului IV 2012.

  1. Sistemul retinerii la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor sociale
  2. Persoanele juridice straine care au reprezentate in Romania sunt obligate sa plateasca impozit
  3. Persoanele care desfasoara activitati independente trebuie sa faca plati anticipate in contul impozitului pe venit
  4. Impozitul pe venit pentru persoanele care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic