Proiect de HG privind procedura de restituire a sumei de 4 eurocenti din acciza suplimentara la carburanti

Ministerul Finantelor Publice a publicat, in dezbatere, proiectul de Hotarare de Guvern prin care se stabilesc conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat, catre operatorii de transport rutier licentiati, a sumei de 4 eurocenti din acciza suplimentara de 7 eurocenti, aplicata incepand cu 1 aprilie 2014.

Proiect – Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante

Ministerul Finantelor Publice supune dezbaterii un proiect de Ordin privind procedura de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din OUG nr. 9/2013

In M. Of. nr. 175 din 29 martie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.