Termenul de aplicare a programelor nationale de sanatate s fost prelungit

Termenul de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 124/2013 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014 se prelungeste pana la data de 31 martie 2015.

Proiect: Hotararea Guvernului privind aprobarea pachetului programelor nationale de sanatate

Ministerul Sanatatii a supus dezbaterii publice, pana pe data de 22 ianuarie 2014, un nou proiect de act normativ privind aprobarea pachetului programelor nationale de sanatate. Cadrul legislativ curent, dar si propunerile de modificare sunt prezentate in nota de fundamentare a proiectului.

Decontarea medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate

In Monitorul Oficial nr. 247 din 30 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 563/2013 al ministrului Sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora. In cadrul [...]

Programele nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014 au fost aprobate

In Monitorul Oficial nr. 172 din 29 martie a fost publicata H.G. nr. 124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014.

Programele nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014 sunt in curs de aprobare

Ministerului Sanatatii a publicat in data de 4 martie un proiect de hotarare a Guvernului privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014.

Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 115 din 28 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 208/157/2013 al ministrului Sanatatii si al CNAS pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012.

Termenul de aplicare al programelor nationale de sanatate a fost prelungit

Prin H.G. nr. 1280/2012 au fost aduse modificari programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, fiind prelungita aplicarea acestora pana la data de 28 februarie 2013.

Taxa clawback: un nou sistem de finantare in sanatate

In Monitorul Oficial a fost publicata OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. Ordonanta contine prevederi cu privire la modalitatea de calcul, declarare si plata a contributiei trimestriale pentru punerea pe piata a medicamentelor incluse in programele nationale de sanatate.