Proiect de completare a cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin PNDR 2007 – 2013

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a supus recent dezbaterii publice un proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013.