Sinteza propunerilor CE in materie de guvernanta corporatista

In cadrul comunicarii Europa 2020, Comisia subliniaza importanta configurarii unui cadru european modern privind guvernanta intreprinderilor care sa raspunda evolutiilor mediului economic si necesitatilor actuale ale societatii.