Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

În Monitorul Oficial nr. 176 din 11 martie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 137/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Prorogarea unor termene din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

În Monitorul Oficial nr. 734 din 28 noiembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 2818/2013 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013.

LEGEA 247/2005 (reforma in domeniile proprietatii şi justitiei) – modificare

OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene modifica Art. III din Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Alte informaţii relevante:
  1. Legea 95/2006 (reforma sanatatii) – modificari – CNAS mai bine controlat de Ministerul SanatatiiPublicata in M. Of. 647/2011 OUG 73/2011 modifica si completeaza...
  2. Legea proprietatii modificata la presiunile CEDOCazurile a mii de romani a determinat Curtea Europeana a...
  3. Romania nu a putut tine pasul in reforma justitieiRaportul interimar al Comisiei Europene privind justitia in Romania arata...