Punct de vedere: Scade consumul de tehnologie în România?

Exportul de produse şi servicii generat de industria de IT din România va atinge 77% din totalul pieţei de IT în 2017, o creştere semnificativă faţă de ponderea de 69% din anul 2015. Aşa arată datele furnizate de studiul Software and IT Services în România lansat de Asociaţia patronală a industriei de soft şi servicii (ANIS).

The post Punct de vedere: Scade consumul de tehnologie în România? appeared first on Infolegal.ro.

RIL. Calificarea căii de atac în litigiile prevăzute de art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006

În litigiile prevăzute de art. 286 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 calea de atac este apelul, se arată în punctul de vedere formulat de Ministerul Public în problema de drept ce formează obiectul dosarului nr. 13/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii privind „Interpretarea şi aplicarea art. 287^16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în referire la calificarea căii de atac în litigiile având ca obiect acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziție publică.

The post RIL. Calificarea căii de atac în litigiile prevăzute de art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006 appeared first on Infolegal.ro.

Punct de vedere în recursul în interesul legii având ca obiect validarea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil determinat

Ministerul Public a transmis, în data de 5 iunie a.c., Înaltei Curți de Casație și Justiție un punct de vedere în problema de drept care formează obiectul dosarului nr. 6/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii privind „Admisibilitatea acţiunii privind validarea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil determinat, în situaţia în care promitentul - vânzător are doar o cotă parte ideală din dreptul de proprietate asupra acestuia”, cu termen de judecată la data de 08 iunie 2015.

The post Punct de vedere în recursul în interesul legii având ca obiect validarea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil determinat appeared first on Infolegal.ro.

Punctul de vedere al Ministerului Public cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) din Codul de procedură civilă

La data de 16 martie, Ministerul Public a transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție un punct de vedere referitor la dosarul nr. 2/2015 al ICCJ cu privire la „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) din Codul de procedură civilă raportat la art. 997 – 999 din acelaşi act normativ şi a art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, în referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunţă şi calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunţată”, cu termen de judecată la data de 27 aprilie 2015.

The post Punctul de vedere al Ministerului Public cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) din Codul de procedură civilă appeared first on Infolegal.ro.

Punct de vedere referitor la impozitul microîntreprinderilor prevăzut în noul Cod fiscal

De exemplu, introducerea unei cote de impozitare diferențiate în funcție de numărul de salariați (prin reducerea impozitului la 1% în cazul microîntreprinderilor cu peste 2 salariați şi creșterea lui până la 3%+1.530 lei pe trimestru pentru microîntreprinderile fără salariați) se dorește a fi o măsură care să stimuleze creșterea numărului de locuri de muncă.

The post Punct de vedere referitor la impozitul microîntreprinderilor prevăzut în noul Cod fiscal appeared first on Infolegal.ro.

RIL avand ca obiect plata pretului de piata intemeiata pe prevederile art. 50^1 din Legea nr. 10/2001

Ministerul Public a transmis ICCJ punctul de vedere in problema de drept care formeaza obiectul dosarului nr. 5/2014 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul Competent sa judece recursul in interesul legii privind „posibilitatea instantei de judecata investita cu solutionarea unei actiuni pentru plata pretului de piata intemeiata pe prevederile art. 501 din Legea nr. 10/2001 de a acorda partii reclamante, in lipsa unui capat de cerere distinct, pretul actualizat platit la momentul incheierii contractului de vanzare – cumparare in temeiul Legii nr. 112/1995, in cazul in care constata ca fiind indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001”.

RIL promovat. Practica judecatoreasca in cazul contestatiei declarate impotriva incheierii judecatorului de drepturi si libertati

Procurorul general al Romaniei a formulat un punct de vedere asupra modului de solutionare a contestatiilor declarate impotriva incheierii judecatorului de drepturi si libertati si de camera preliminara privind masurile preventive luate in cursul urmaririi penale.

CSM si-a prezentat punctul de vedere privind propunerile de modificare a legislatiei penale

In sedinta de pe 10 decembrie 2013, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat propunerile legislative amendate de catre Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor.

CSM si-a prezentat punctul de vedere privind propunerile de modificare a legislatiei penale

In sedinta de pe 10 decembrie 2013, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat propunerile legislative amendate de catre Comisia juridica, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor.

Pozitia DNA cu privire la modificarea notiunii de functionar public din Codul penal

Cu referire la modificarea articolului care defineste notiunea de „Functionar”, prevazut in Codul Penal (atat in Codul Penal in vigoare - art. 147, cat si in Noul Codul Penal ce va intra in vigoare in 2014 - respectiv art. 175), in sensul exceptarii de la dispozitiile mentionate a unor categorii distinct definite, Biroul de Informare si Relatii Publice al Directiei Nationale Anticoruptie a transmis urmatorul punct de vedere.