Recomandarea Comisiei din 29 ianuarie 2014 de abordare a consecintelor privarii de dreptul de vot pentru cetatenii Uniunii care isi exercita dreptul la libera circulatie

Articolul 10 alineatele (1) si (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE) prevede ca functionarea Uniunii se intemeiaza pe principiul democratiei reprezentative si ca orice cetatean al Uniunii are dreptul de a participa la viata democratica a Uniunii. Articolul 10 alineatul (2) din TUE, care constituie o expresie a acestor principii, stabileste ca cetatenii sunt reprezentati direct, la nivelul Uniunii, in Parlamentul European si ca sefii de stat sau de guvern si guvernele care reprezinta statele membre in cadrul Consiliului European si in Consiliu raspund la randul lor, in mod democratic, fie in fata parlamentelor nationale, fie in fata cetatenilor lor.

11 vizite