RIL admis privind competența de soluționare a recursurilor

Competența de soluționare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel de către tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, ca urmare a pronunțării Deciziei nr. 369/2017 a Curții Constituționale, revine curților de apel.

2 RIL-uri promovate în materie penală în luna octombrie

În luna octombrie 2018 Procurorul General al României a promovat două recursuri în interesul legii în materie penală privind încadrarea juridică a faptei unei persoane audiată ca martor, de a face afirmații mincinoase sau de a nu spune tot ce știe, și privind data săvârșirii infracțiunii, dată de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale.

RIL admis privind termenul în care se pot formulare cereri și excepții conform art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală

Termenul în care inculpatul, persoana vătămată și celelalte părți pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală este un termen de recomandare.

RIL admis. Interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă referitoare la suspendarea urmăririi silite

În Monitorul Oficial nr. 430 din 21 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 11 din 16 aprilie 2018 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluționat recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov referitor la următoarea problemă de drept: „dacă în interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, efectele suspendării executării silite prin poprirea înființată asupra conturilor bancare se întind numai asupra obligațiilor ce revin terțului poprit în ce privește sumele cu scadență viitoare, existente la data adresei de înființare a popririi, sau și asupra sumelor ce reprezintă încasări viitoare, ulterioare suspendării, care nu existau la data adresei de înființare a popririi”.

RIL admis. Interpretarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002

În Monitorul Oficial nr. 388 din 7 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4 din 5 martie 2018 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluționat sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj cu privire la „interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituție publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenției”.

RIL admis referitor la dispozițiile art. 1401 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 [Decizia ICCJ nr. 1/2018]

În Monitorul Oficial nr. 239 din 19 martie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1/2018 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluționat recursul în interesul legii formulat de Curtea de Apel București, înregistrat la înalta Curte de Casație și Justiție cu nr. 3.094/1/2017, vizând „calificarea și competența de soluționare a cererii de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțate de o instanță străină formulată de condamnat în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanțele române și deducerii duratei executate în străinătate.”

RIL admis. Decizia ICCJ nr. 26/2017. Aplicarea unitară a dispozițiilor art. 86 din Codul de procedură penală

În Monitorul Oficial nr. 162 din 21 februarie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 26 din 20 noiembrie 2017 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 86 din Codul de procedură penală în vederea stabilirii calității procesuale a entității denumite Fondul de garantare a asiguraților în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule asigurate la o societate de asigurare aflată în faliment, precum și limitele răspunderii în procesul penal.

RIL admis. Evidenţierea operaţiunilor fictive în actele contabile constituie infracţiunea de evaziune fiscală

În Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 decembrie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21 din 6 noiembrie 2017 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii  a soluţionat sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la încadrarea juridică a faptei de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în ipoteza înregistrării unor facturi fiscale şi chitanţe de plată întocmite în fals în numele unor societăţi comerciale care nu recunosc tranzacţiile sau care au avut în perioada funcţionării comportamentul fiscal asemănător societăţilor comerciale tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale; respectiv cu privire la raportul dintre infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. с) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Legea nr 241/2005) şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prevăzute de art. 322 şi art. 323 din Codul penal.

Recurs în interesul legii admis de ÎCCJ cu privire la dispoziţiile art. 378 alin. (1) lit. с) Cod penal

În Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4 din 20 martie 2017 prin care Completul competent să judece recursul în Interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 378 alin. (1) lit. с) din Codul penal, în ipoteza săvârșirii infracțiunii de abandon de familie prin neplata, cu rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere datorată mai multor persoane și stabilită printr-o singură hotărâre judecătorească.