Producatorii de alimente ar putea fi obligati sa se inscrie in Registrul Industriilor Alimentare

Incepand cu luna decembrie 2012, producatorii de alimente vor fi obligati sa se inscrie intr-un registru electronic postat pe site-ul Ministerului Agriculturii, pentru a putea fi monitorizati.

 1. Ministerul Agriculturii vrea sa elimine intermediarii din pietele alimentare
 2. Ministerul Agriculturii va putea modifica Programul National de Dezvoltare Rurala
 3. Din 2013 veniturile din agricultura ar putea fi impozitate
 4. Proprietarii terenurilor agricole neexploatate ar putea fi amendati

O noua procedura privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic

Ordinul Nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic a fost publicat in M.Of. nr. 587 din 19.8.2011. Ordinul 1.918/2011 abroga Ordinul 20/2007 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.

Alte informaţii relevante:

 1. O noua schema de ajutor “Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor” – modificari in Ordinul 310/2009
 2. S-a constituit Registrul electronic privind persoanele cu handicap – Ordinul 1106/2011
 3. Persoanele aflate in somaj tehnic primesc 75% din salariul de baza

Constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap

In M. Of. nr. 184 din 16 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1106/2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap.

Din cuprins:

ART. 1

Se constituie Registrul electronic central privind persoanele cu handicap, denumit in continuare registru central, in administrarea Directiei generale protectia persoanelor cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumita in continuare DGPPH.

ART. 2

(1) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare DGASPC, au obligatia de a constitui un registru electronic propriu privind persoanele cu handicap, denumit in continuare registru propriu.

(2) Registrele electronice vor cuprinde cel putin informatiile din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3

(1) Registrul central se actualizeaza lunar pe baza informatiilor continute in registrele proprii si transmise de DGASPC.

(2) DGASPC vor transmite datele necesare actualizarii registrului central in forma si la termenele stabilite de DGPPH.

ART. 4

Modalitatea de lucru, obligatiile si responsabilitatile entitatilor implicate vor fi stabilite prin conventie incheiata intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin DGPPH, si consiliul judetean/local, prin DGASPC.

ART. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articole din aceeasi categorie:

 1. Proiect de Hotarare privind privind modificarea unor acte normative referitoare la derularea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap “Restructurarea institutiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap si crearea de servicii alternative de tip rezidential”
 2. Proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de Interes National in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap

S-a constituit Registrul electronic privind persoanele cu handicap – Ordinul 1106/2011

Publicat in M. Of. 184/2011, Ordinul 1106/2011 constituie Registrul electronic central privind persoanele cu handicap. Acesta va fi in administrarea Directiei generale protectia persoanelor cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Alte informaţii relevante:

 1. Modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 2. Ordinul 113.115/2006 (Normele privind raportul actuarial) a fost abrogat de Ordinul 4/2011
 3. Ministerul Muncii – proiect de Hotarare – modificarea unor acte normative referitoare la derularea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap