Obligatii de depunere a situatiilor financiare in luna aprilie

Au obligaţia depunerii situaţiilor financiare în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, persoanele juridice fără scop patrimonial care aplică reglementările contabile conforme cu O 1969/2007.

The post Obligatii de depunere a situatiilor financiare in luna aprilie appeared first on Infolegal.ro.

Reglementari contabile privind reconstituirea documentelor

Orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, conducătorului unităţii (administratorului unităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective), informează Contzilla.ro.

The post Reglementari contabile privind reconstituirea documentelor appeared first on Infolegal.ro.

Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale

In M.Of. nr. 136 din 23 februarie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 150/2015 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012.

2 vizite

Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara au suferit modificari

Operatiunile intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele (conturi curente, depozite, credite, imprumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creante atasate, datorii atasate si sume de amortizat) se inregistreaza intr-o grupa distincta «Operatiuni intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei».

Modificari in reglementarile contabile conforme cu directivele europene

Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 au fost completate si modificate recent de doua acte normative.

Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale – Ordinul 79/2014

Ministerul Finanţelor Publice a aprobat Ordinul 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, document publicat în Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie a.c.

Modificarea şi completarea unor reglementări contabile – Ordinul 2067/2013

În Monitorul Oficial nr. 6 din 7 ianuarie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, ordin ale cărei prevederi au intrat în vigoare la data de 7 ianuarie și care se aplică începând cu situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013.

Creantele preluate prin cesiune vor fi recunoscute in contabilitate, de la 1 ianuarie 2014

Anul 2013 poate fi caracterizat drept un an cu importante schimbari legislative, atat fiscale, juridice cat si contabile. Din punct de vedere al legislatiei fiscale, Codul Fiscal a suferit nu mai putin de sase modificari aprobate de Guvern.