Republicare – Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică

În Monitorul Oficial nr. 316 din 30 aprilie a.c. a fost republicată Legea nr. 455/2011 privind semnătura electronică, în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Republicare – Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

În Monitorul Oficial nr. 251 din 8 aprilie a.c. a fost republicată Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor – Republicare

În Monitorul Oficial nr. 242 din 4 aprilie a.c. a fost republicată Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.

Republicare – Legea zootehniei nr. 72/2002

În Monitorul Oficial nr. 235 din 2 aprilie a.c. a fost republicată Legea nr. 72/2002 – Legea zootehniei, în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.