Rezilierea si rezolutiunea contractelor in conceptia Noului Cod Civil

Conform Noului Cod Civil, contractul desfiintat prin rezolutiune se considera ca nu a fost niciodata incheiat iar daca prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte este tinuta sa restituie celelialte parti prestatiile primite.