Scrisoarea de garantie bancara – act juridic unilateral sau contract?

Din sintagma „angajament irevocabil si neconditionat de a plati o suma de bani unei terte persoane” continuta de definitia scrisorii de garantie, art. 2321 alin. (1) NCC, transpare calitatea sa de act juridic unilateral, al carei beneficiar este un tert, creditor in raportul juridic obligational considerat, preexistent.

  1. Contractul de finantare europeana
  2. Contract de imprumut al unuia dintre soti sub imperiul vechiului Cod civil
  3. Regimul juridic al daunelor cominatorii
  4. Instrumentul juridic de aderare a UE la CEDO