Cate firme pot sa-si stabileasca sediul social in acelasi apartament

Pentru a asigura desfasurarea legala a activitatii economice in cadrul firmei, fondatorii societatilor comerciale trebuie sa indeplineasca anumite conditii.

Ce se intampla atunci cand domiciliul persoanei fizice serveste si ca sediu social pentru o societate comerciala?

Apreciem ca, in situatia in care domiciliul persoanei fizice serveste si ca sediu social pentru o societate comerciala, organele fiscale pot intra in respectivul imobil fara autorizatie de perchezitie emisa de instanta de judecata.

 1. CA Cluj a confirmat primul faliment al unei persoane fizice
 2. Cererile de eliberare a certificatului de sediu social se solutioneaza in ziua depunerii
 3. Cererile de inregistrare a certificatului pentru sediul social se vor solutiona in 2 zile
 4. Persoanele fizice care nu îsi mai pot plati ratele restante la banci pot scapa de executarea silita, daca deschid procedura insolventei

Procedura de solicitare si emitere electronica a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social

In M. Of. nr. 148 din 6 martie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului justitiei si al presedintelui ANAF nr. 492/C-205/2012 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.
Articole din aceeasi categorie:

 1. Modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
 2. Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Un nou Ordin pentru Procedura de solicitare a adeverintei pentru documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social

In M. Of. 148/2012 a fost publicat Ordinul Nr. 492/C/2012 Nr. 205/2012 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social. La data publicarii sale a fost abrogat Ordinul 2.112/2010.

 1. Care este procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social?
 2. Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social
 3. Noua procedură de emitere, in format electronic, a Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

Cererile de eliberare a certificatului de sediu social se solutioneaza in ziua depunerii

In Monitorul Oficial 75/2012 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

 1. Cererile de inregistrare a certificatului pentru sediul social se vor solutiona in 2 zile
 2. Modificari ale Declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA
 3. Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala modificata de la 1 iulie
 4. Guvernul intentioneaza sa recupereze banii incasati de asistatii social prin frauda

Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ:

 Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

pentru modificarea Anexei nr. 1 la OPANAF nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare 

Prin dispozitiile art.XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.54/2010 a fost modificat art.17 din Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, a fost introdusa obligatia ca, la inmatricularea societatii comerciale si la schimbarea sediului social sa fie prezentate oficiului registrului comertului:

a) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;

 

b) un certificat emis de organul fiscal prevazut la lit. a), care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz.

Pentru aplicarea acestor dispozitii legale, a fost aprobat Ordinul presedintelui ANAF nr.2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010.

Potrivit procedurii aprobate prin acest ordin, termenul de solutionare a „Cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social” este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotita de documentatia completa.

Având in vedere sarcinile stabilite prin sedinta Guvernului din data de 26 octombrie 2011, in scopul imbunatatirii serviciilor furnizate de organele fiscale, al simplificarii si debirocratizarii procedurilor de administrare fiscala si pentru a se asigura posibilitatea pregatirii documentatiei necesare la inmatricularea societatilor comerciale sau la schimbarea sediului social al acestora, se propune reducerea termenului de solutionare a acestor cereri la 2 zile lucratoare.

*

* *

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenta decizionala.

De asemenea, acestea pot fi consultate la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

• Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;

• Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul Informatii / Comunicate si informatii de presa aflat pe site-ul institutiei.

 Sursa: ANAF

Articole din aceeasi categorie:

 1. Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor
 2. Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.702/2007 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
 3. Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative