Acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014—2015

La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se va avea in vedere totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia in mediul urban, precum si populatia pe unitate administrativ-teritoriala/zona urbana, utilizand ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistica.

Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate – Ordinul 1012/2013

În Monitorul Oficial nr. 783 din 14 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1012/2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Romanii neasigurati vor beneficia de noul pachet de baza de servicii medicale

Esti sau nu mai avantajat daca platesti contributia la sanatate? In lipsa unor clarificari „negru pe alb“ ale noului pachet de baza de servicii medicale, imparteala este cel putin absurda.

Cardurile europene de sanatate au inceput sa fie retiparite

Incepand cu luna aprilie 2013 cardurile de sanatate au inceput sa fie retiparite. Cardul european confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene, spune directorul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta, Dragos Poteleanu.

Cardurile europene de sanatate au inceput sa fie retiparite

Incepand cu luna aprilie 2013 cardurile de sanatate au inceput sa fie retiparite. Cardul european confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene, spune directorul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Constanta, Dragos Poteleanu.

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale

In Monitorul Oficial nr. 174 din 29 martie 2013 a fost publicat Ordinul 423/191/2013 al ministrului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013–2014.

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de sanatate

In Monitorul Oficial nr. 166 din 28 martie 2013 a fost publicata H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013–2014.

De la 1 aprilie a intrat in vigoare coplata pentru serviciile medicale

Incepand de luni, 1 aprilie, a intrat in vigoare coplata pentru serviciile medicale, odata cu aplicarea contractului-cadru privind sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Organizarea auditului public intern in Romania

In Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 162/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Organizarea auditului public intern in Romania

In Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 162/2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.