Intocmirea situatiilor financiare anuale de catre operatorii economici

Entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Proiect privind depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici in 2015

Ministerul Finantelor Publice supune dezbaterii un nou proiect de ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Proiect privind depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici in 2015

Ministerul Finantelor Publice supune dezbaterii un nou proiect de ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Proiect privind depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici in 2015

Ministerul Finantelor Publice supune dezbaterii un nou proiect de ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Proiect privind depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici in 2015

Ministerul Finantelor Publice supune dezbaterii un nou proiect de ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Intocmirea dosarului preturilor de transfer va deveni obligatorie pentru anumite tranzactii

Propunerile de pana acum, inaintate de Ministerul de Finante, arata ca valoarea minima ar putea fi stabilita la 100.000 euro pentru tranzactiile cu bunuri si la 50.000 euro pentru tranzactiile constand in servicii primite sau prestate catre enititati afilliate.

Vineri, 30 mai 2014, ultima zi pentru depunerea bilanturilor intocmite pentru anul 2013

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare au obligatia de a intocmi si depune situatiile financiare anuale la unitatile teritoriale ale MFP in termen de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar. Astfel, ultima zi stabilita prin OMFP nr. 79/2014 in vederea depunerii bilantului pentru anul 2013 de catre entitatile enumerate mai sus este vineri, 30 mai 2014.

9 vizite

Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP

In M. Of. nr. 70 din 29 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

20 vizite

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale operatorilor economici

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)–(4) din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.