Legea privind Statutul rezerviştilor voluntari a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017

Legea privind Statutul rezerviştilor voluntari a intrat în vigoare la 01 ianuarie 2017, normele de aplicare a legii urmând să fie emise în termen de cel mult 90 de zile, după care Ministerul Apărării Naţionale (MApN) va încheia contracte cu aproximativ 2.900 de rezervişti voluntari.

The post Legea privind Statutul rezerviştilor voluntari a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017 appeared first on Infolegal.ro.

România se pregăteşte să introducă, de la 1 ianuarie 2016, stagiul militar pe bază de voluntariat

La scurt timp după ce ministrul Apărării, Mircea Duşa, a declarat că este nevoie de reintroducerea stagiului militar, dar pe bază de voluntariat, un deputat PSD a şi depus un proiect de lege în acest sens.

The post România se pregăteşte să introducă, de la 1 ianuarie 2016, stagiul militar pe bază de voluntariat appeared first on Infolegal.ro.

Cine va fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – proiect modificare a Codului Fiscal

Codul Fiscal va fi modificat pentru a fi precizată lista categoriilor de persoane ce nu trebuie să plătească CASS, iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Fiscului lista celor care se încadrează în aceste categorii.

În urma preluării în Codul fiscal a prevederilor referitoare la contribuţiile privind asigurările sociale de sănătate, în vederea administrării acestora de către ANAF, nu au fost preluate și prevederile de la art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că, anumite categorii de persoane beneficiază de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuţiei, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Este de menționat faptul că, pentru persoanele care au obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a contribuției este condiționată de un plafon minim, respectiv, de valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre de Guvern, astfel încât dacă venitul lunar realizat este sub plafonul minim, contribuția se calculează asupra plafonului.

Categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile acordate de aceste legi;
e) persoanele cu handicap care obţin venituri în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau din pensii, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau venituri din pensii, pentru aceste venituri, datorează contribuție;

g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice aflate în evidența casei care se încadrează în prevederile de mai sus.
Sursa: curierulnational.ro

Stagiul militar in Norvegia este obligatoriu si pentru femei

In general, Norvegia a fost printre primele tari din Europa in ceea ce priveste initiativele legate de egalitatea de gen. Saptamana aceasta s-a votat ca stagiul militar sa se extinda la nivelul tuturor cetatenilor, indiferent de gen, devenind astfel prima tara europeana sau din randul membrelor NATO care decide acest lucru.

Legea privind pregatirea populatiei pentru aparare a fost modificata

Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare a fost publicata in Monitorul Oficial 491/2012.

  1. Persoanele condamnate pentru neexecutarea stagiului militar nu pot beneficia de drepturile aferente persecutiei politice