Din Revista Buletinul Curţilor de Apel nr. 3/2013 – Condiţii privind acceptarea tacită a unei succesiuni potrivit Noului Cod civil

Pentru a avea valoare de acceptare tacită a unei moşteniri, actul săvârşit de către succesibil trebuie să fie unul dintre acelea pe care nu le-ar putea îndeplini decât un moştenitor, lăsând astfel să se înţeleagă intenţia neîndoielnică de acceptare a succesiunii.

Care sunt caracterele juridice ale sezinei sotului supravietuitor

Potrivit dispozitiilor art. 1125 C.civ., „Pe langa stapanirea de fapt exercitata asupra patrimoniului succesoral, sezina le confera mostenitorilor sezinari si dreptul de a administra acest patrimoniu si de a exercita drepturile si actiunile defunctului”.

Afla care sunt dispozitiile procedurale privind mostenirea in reglementarea NCPC

NCPC reia in linii mari prevederile art. 14 C.proc.civ. instituind o competenta teritoriala exclusiva in privinta cererilor in materia mostenirii, derogatorie de la principiul de drept comun statuat prin dispozitiile art. 105 NCPC, potrivit caruia cererea se face la domiciliul paratului.

 1. Afla totul despre reglementarile aplicabile in materia succesiunilor transfrontaliere

Care sunt dispozitiile procedurale in materia mostenirii conform NCPC

NCPC reia in linii mari prevederile art. 14 C.proc.civ. instituind o competenta teritoriala exclusiva in privinta cererilor in materia mostenirii, derogatorie de la principiul de drept comun statuat prin dispozitiile art. 105 NCPC, potrivit caruia cererea se face la domiciliul paratului.

 1. Cum este reglementata institutia scoaterii paratului din proces in cadrul NCPC
 2. Care sunt reglementarile aplicabile in materia succesiunilor transfrontaliere
 3. Competenta materiala a instantelor judecatoresti astfel cum este reglementata de NCPC
 4. Pronuntarea unei hotarari prealabile astfel cum este reglementata de NCPC

Legea cetateniei va putea fi aplicata in cazul succesiunilor deschise in strainatate

Propunerea Comisiei de simplificare a procedurilor de dezbatere a succesiunilor internationale a primit aprobarea finala a Consiliului ministrilor de justitie ai UE.

 1. Reforma politicii agricole comune urmeaza sa fie aplicata incepand cu 2014
 2. Introducerea pe piata a unor medicamente din strainatate neautorizate este contrara dreptului UE
 3. UE ar putea obtine dreptul de veto in cadrul FMI
 4. Protocolul de la Kyoto ar putea fi prelungit

Fiscalitate directa – Libera circulatie a capitalurilor – Articolul 63 TFUE – Taxa asupra succesiunii pe actiuni nominative

Articolul 63 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune legislatiei unui stat membru, precum cea in cauza in actiunea principala, care prevede in materia taxelor asupra succesiunii un termen de prescriptie de 10 ani pentru evaluarea unor actiuni nominative ale unei societati la care defunctul era actionar si al carei sediu de administrare este situat in alt stat membru, in timp ce termenul de prescriptie este de 2 ani in cazul in care sediul de administrare se afla in primul stat membru.
Articole din aceeasi categorie:

 1. „Impozitare directa – Libera circulatie a capitalurilor – Articolul 64 TFUE – Persoane juridice cu sediul intr un stat tert – Detinere in posesie a unor imobile situate intr un stat membru – Taxa pe valoarea de piata a acestor imobile – Refuz de acordare a scutirii – Apreciere in raport cu tarile si teritoriile de peste mari – Combaterea fraudei fiscale – Raspundere solidara” HOTARAREA CURTII (Camera a treia) 5 mai 2011
 2. „Libera circulatie a marfurilor – Articolul 34 TFUE – Cautio iudicatum solvi – Societate de drept monegasc – Articolul 18 primul paragraf TFUE” HOTARAREA CURTII (Camera intai) 7 aprilie 2011
 3. „Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Libera circulatie a capitalurilor – Articolul 56 CE si articolul 40 din Acordul privind SEE – Restrictii – Impozitare directa – Contribuabili nerezidenti – Obligatia de a desemna un reprezentant fiscal”

Masuri privind solutionarea problemelor legate de taxa de succesiune transfrontaliera

Cetatenii UE care mostenesc bunuri in strainatate sunt adesea nevoiti sa plateasca taxe catre mai multe state membre. De fapt, in cazuri extreme, valoarea totala a bunurilor mostenite in strainatate poate chiar sa echivaleze cu valoarea taxei datorate, deoarece mai multe state membre pot revendica drepturi de impozitare asupra aceleiasi mosteniri sau pot aplica in cazul mostenirilor din strainatate o taxa mai mare decât cea pe care ar aplica-o pentru succesiunile din tara.Pentru a aborda aceste probleme, Comisia a adoptat astazi un amplu pachet de masuri privind impozitarea succesiunilor.

 1. Consultare publica privind impozitul pe succesiune
 2. Masuri de simlificare TVA privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie
 3. Unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

Succesiunile in Noul Cod civil

Noul Cod civil (Legea 287/2009) a intrat in vigoare, potrivit Legii 71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil, de la 1 octombrie, iar efectele aplicarii acestuia vor fi deosebit de complexe, existand atat modificari si completari aduse legislatiei deja existente, cat si institutii fundamental noi. Va prezentam prevederile Noului Cod civil in materia transmisiunii mostenirii si a nedemnitatii succesorale.

Succesiunile in Noul Cod civil

Noul Cod civil (Legea 287/2009) a intrat in vigoare, potrivit Legii 71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil, de la 1 octombrie, iar efectele aplicarii acestuia vor fi deosebit de complexe, existand atat modificari si completari aduse legislatiei deja existente, cat si institutii fundamental noi. Va prezentam prevederile Noului Cod civil in materia transmisiunii mostenirii si a nedemnitatii succesorale.