Proiect privind Programul National Apicol pentru perioada 2014 – 2016

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale propune, in dezbatere publica, o hotarare de guvern privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2014 - 2016, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar.

Proiect privind Programul National Apicol pentru perioada 2014 – 2016

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale propune, in dezbatere publica, o hotarare de guvern privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2014 - 2016, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar.

Normele metodologice pentru incasarea sumelor obtinute la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera – Ordin 809/2012

In M. Of. 397/2012 a fost publicat Ordinul 809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru incasarea, gestionarea conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si virarea sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comuna, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.
  1. Normele metodologice privind taxa pentru emisiile poluante (Legea 9/2012) – publicate
  2. Suplimentare in buget, pentru programele de sanatate, anii 2011 si 2012 – Ordin 1591/2010 /Ordin 1110/2010
  3. Normele programelor nationale de sanatate (Ordinul 1591/2010) – completate cu Bugetul alocat programelor de sanatate aprobate pentru anul 2012

Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

In M. Of. nr. 50 din 20 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.
  1. Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  2. ANAF: Precizari referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.9/ 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  3. Procedura privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule