RIL admis privind termenul în care se pot formulare cereri și excepții conform art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală

Termenul în care inculpatul, persoana vătămată și celelalte părți pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală este un termen de recomandare.

Proiectul de lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire a fost aprobat de deputati

O modificare importanta a legii, aprobata de Camera Deputatilor, este majorarea termenului de decadere in procedura administrativa in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege.