Parlamentul European va putea decide cand si unde se reuneste

Parlamentul are in vedere initierea unei revizuiri a tratatelor pentru a propune modificarile necesare, astfel incat Parlamentul, mai degraba decat statele membre in unanimitate, sa poata decide locatia sediului sau si organizarea sa interna.

Comisia Europeana ar putea avea competente extinse in materie de politica fiscala si economica

Cancelarul german Angela Merkel doreste operarea unor modificari in Tratatul privind Uniunea Europeana in scopul extinderii competentelor Comisiei Europene in materie de politica economica si fiscala.

Prevederile Legii contenciosului administrativ in materia revizuirii sunt neconstitutionale

In Monitorul Oficial nr. 61 din 29 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia nr. 1039/2012 a Curtii Constitutionale din 5 decembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 21 alin. (2) teza intai din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.