Care sunt efectele generate de aplicarea principiului repunerii in situatia anterioara

Din punct de vedere al modului de solutionare a laturii civile, dispozitiile art. 348 C.proc.pen. prevad ca instanta de judecata are obligatia de a se pronunta asupra laturii civile, chiar daca nu exista constituire de parte civila, dar cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa sau in toate celelalte situatii numai cu privire la restituirea lucrului, desfiintarea totala sau partiala a unui inscris si restabilirea situatiei anterioare savarairii infractiunii.

Criterii de clasificare a infractiunilor care ocrotesc posesia

Analizand infractiunile care au ca obiect protectia generala a patrimoniului, avand in vedere si situatia premisa existenta in momentul comiterii infractiunii, care poate presupune existenta unui drept, a unei stari de fapt sau doar a unei stapaniri materiale asupra bunurilor, fara a exclude in anumite situatii si concomitenta exercitarii acestora, se poate realiza o clasificare a infractiunilor ce au in vedere ocrotirea patrimoniului unei persoane.