Art. 1633 – Fideiusiunea – din lucrarea Noul Cod Civil. Comentariu pe articole

Prezentam un nou fragment din lucrarea Noul Cod civil. Comentariu pe articole – Coordonatori si autori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei. Comentariul pentru Art. 1633 – Fideiusiunea< (localizare Noul Cod Civil: Cartea a V-a – Despre obligatii, Titlul VII – Stingerea obligatiilor, Capitolul IV – Remiterea de datorie)

  1. Art. 1150 – Exceptiile de la obligatia de raport – din lucrarea Noul Cod Civil. Comentariu pe articole
  2. Art. 2520 – Termenul de prescriptie de un an. Cazuri – din lucrarea Noul Cod Civil. Comentariu pe articole
  3. Noul Cod civil. Comentariu pe articole – in curand la C.H. Beck