A fost modificat Ordinului nr. 78/14/2018 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 7 iunie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 856/544/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind […]
2 vizite

Reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare

Asistenta medicala cu plata se acorda la cererea populatiei, in conditiile prezentei hotarari, prin policlinici cu plata. Asistenta medicala ambulatorie cu plata se organizeaza de Ministerul Sanatatii prin policlinici cu plata.

Unitatile sanitare vor avea obligatia raportarii cheltuielilor de natura investitiilor

In Monitorul Oficial nr. 120 din 4 martie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 200/2013 al ministrului Sanatatii pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizare a derularii procesului investitional aferent programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii.