Amenajarea teritoriului si urbanismul

In cazul imobilelor declarate ca fiind de utilitate publica, in temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism, aflate in vigoare la data declararii utilitatii publice, sunt repuse de drept in vigoare pentru o perioada egala cu cea pentru care au fost emise initial, incepand cu data la care utilitatea publica inceteaza din orice cauza.