Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii

Daca art. 1684 C.civ. reglementeaza orice vanzare in care plata pretului este garantata prin rezerva dreptului de proprietate, art.1755 C.civ. se aplica vanzarii cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii.

Antecontractul de vanzare-cumparare a unui teren

In baza principiului autonomiei si libertatii de vointa partile sunt in drept sa incheie o promisiune de vanzare cumparare respectiv un antecontract, care nu transmite proprietatea bunului de la vanzator la cumparator dar care genereaza obligatia transmiterii acestui drept in viitor.

  1. Valabilitatea unui antecontract de vanzare – cumparare
  2. Drepturile si obligatiile partilor in antecontractul de vânzare-cumparare

Obligatia vanzatorului de predare conforma

Conventia Natiunilor Unite asupra contractelor de vanzare internationala de marfuri adoptata de Romania prin Legea 24/1991 prevede ca vinzatorul trebuie sa predea marfuri a caror cantitate, calitate si tip corespund celor prevazute in contract si al caror ambalaj sau conditionare corespunde celui prevazut in contract.

  1. Termenul de predare a carnetelor de munca ar putea fi prelungit cu un an, pana la 30 noiembrie 2009