Ce stim despre contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor este contractul prin care autorul transmite drepturile sale patrimoniale, integral sau partial (drepturi privind o opera sau mai multe opere ale sale), celeilalte parti, denumite cesionar, care se obliga in schimb a plati autorului cedent pretul acestei cesiuni.