Acordarea împrumuturilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform O.U.G. nr. 2/2015

În Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015 a fost publicată H.G. nr. 234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice. În […]

The post Acordarea împrumuturilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform O.U.G. nr. 2/2015 appeared first on Infolegal.ro.

Ministerul Energiei estimează venituri din privatizare în valoare de 684,13 milioane de lei

Ministerul Energiei estimează venituri din privatizare în valoare de 684,13 milioane de lei și vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului în valoare de 609,58 milioane de lei, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2015, publicat în Monitorul Oficial.

The post Ministerul Energiei estimează venituri din privatizare în valoare de 684,13 milioane de lei appeared first on Infolegal.ro.

Ministerul Energiei estimează venituri din privatizare în valoare de 684,13 milioane de lei

Ministerul Energiei estimează venituri din privatizare în valoare de 684,13 milioane de lei și vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului în valoare de 609,58 milioane de lei, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2015, publicat în Monitorul Oficial.

The post Ministerul Energiei estimează venituri din privatizare în valoare de 684,13 milioane de lei appeared first on Infolegal.ro.

Suma de 800 milioane lei, alocata temporar pentru asigurarea finantarilor in cadrul Obiectivului Convergenta

Guvernul a aprobat, prin Hotarare, alocarea temporara pentru lunile februarie si martie 2015, din venituri din privatizare, de catre Ministerul Finantelor Publice, a sumei de 800 milioane lei, in echivalent euro, in scopul asigurarii necesarului de finantare al Autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din fonduri structurale in cadrul Obiectivului Convergenta.

2 vizite

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta — Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 1.420.000,00 mii lei.

Alocarea pentru luna decembrie a anului 2014 a unor sume din venituri din privatizare

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta — Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice aferent lunii decembrie a anului 2014 se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre MFP a sumei de 755.000.00 mii lei.

Alocarea temporara pentru luna august a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul Obiectivului convergenta — Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS CCE) si Programul operational regional (POR), aferent lunii august a anului 2014, se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 340.000 mii lei.

Alocarea temporara pentru luna august a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul Obiectivului convergenta — Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS CCE) si Programul operational regional (POR), aferent lunii august a anului 2014, se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 340.000 mii lei.

Alocarea temporara pentru luna august a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul Obiectivului convergenta — Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS CCE) si Programul operational regional (POR), aferent lunii august a anului 2014, se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 340.000 mii lei.

Alocarea temporara pentru luna august a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul Obiectivului convergenta — Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS CCE) si Programul operational regional (POR), aferent lunii august a anului 2014, se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 340.000 mii lei.